وکیل تنظیم قراردادهای تجارت متقابل

مفهوم قراردادهای تجارت متقابل

کشورهای مختلف در سال های دهه ۱۹۸۰، شاهد نوع جدیدی از قراردادهای تجاری بودند که به قراردادهای تجارت متقابل شهرت پیدا کرد. قراردادهای تجارت متقابل ، در مورد معاملاتی منعقد می شود که صادرکننده کالا نه تنها تعهدات معمول قراردادهای صادرات را بر عهده دارد بلکه به منظور تأمین منافع وارد کننده نیز تعهداتی را قبول می نماید. این تعهدات می تواند حتی با موضوع اصلی قرارداد ارتباطی نداشته باشد. به مفهوم واضح تر، در معاملات تجارت متقابل، صادر کننده یا وارد کننده متعهد می شوند در قبال کالا یا خدمات دریافت شده یا تحویل داده به کشور مقابل، به همان میزان کل یا قسمتی از ارزش معامله، اقدام به صادرات یا واردات کالا یا خدمات از کشور مقابل  نماید.

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست