دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار

  • استفاده از سند وكالت جهت فروش ورقۀ بهادار در بورس‌، منوط به صدور تأييديه از سوي شركت سپرده‌گذاري مركزي و ارائه آن به شركت كارگزاري مي‌باشد. فروش اوراق بهادار با استفاده از سند وكالت توسط شركتهاي كارگزاري بدون رعايت ترتيبات اين دستورالعمل تخلف محسوب شده و به منزلۀ فروش بدون دستور تلقي خواهد شد.
  • وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار كه به‌وسيله وكيل و به نيابت از مالك اوراق بهادار به فروش مي‌رسد به هر مبلغي كه باشد بايد صرفا به حساب موكل واريز گردد. پرداخت وجه به صورت نقدي يا چك به موكل به هر ترتيب ممنوع است. در صورت عدم رعايت ترتيبات فوق، كارگزار علاوه بر مسئوليت در قبال دارندگان اوراق بهادار، متخلف محسوب مي‌شود. ارائه رسيد واريز وجه به حساب موكل، به وكيل منوط به آن است كه اختيار وكيل در اخذ ثمن معامله صراحتاً در متن وكالت قيد شود.
  • كليه معاملات وكالتي، كارمزدي بيش از كارمزدهاي قانوني معاملات بورس خواهند داشت كه توسط هيئت مديره سازمان تعيين مي شود.

دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار

 

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست