وکالت بازار سرمایه

بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه اصلی ترین بستر جهت تأمین مالی شرکتها، مدیریت ریسک مالی بنگاه های اقتصادی و همچنین بازاری شفاف جهت عرضه کالاها و انرژی با الزامات شفافیت، انصاف و همچنین تحت نظارت مداوم می باشد. تقریبا تمامی شرکت های معظم در کشورهای مختلف در بورسهای بین المللی پذیرفته شده اند و از راهکارهای انتشار اوراق بدهی جهت تأمین مالی این بنگاه ها استفاده می شود.

از سویی دیگر یکی از مهم ترین بازیگران فعال در این حوزه، نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس هستند که به عنوان واسط میان ناشرین و سرمایه گذاران و همچنین ارائه خدمات به سایر فعالان بازار، فعالیت دارند.

مؤسسه حقوقی داد و خرد به همراه معتبرترین وکلای حوزه حقوق مالی و بازارسرمایه، خدمات حقوقی ذیل را به بنگاه ها، فعالان اقتصادی و نهادهای مالی مختلف ارائه می دهد:

خدمات مربوط به عرضه اولیه سهام و اوراق بهادار

۱- ارائه خدمات مشاوره حقوقی پروسه عرضه اولیه

۲- مشاوره بررسی موشکافانه در رابطه با اموال و شرکت های موضوع عرضه اولیه

۴- ۳- تهیه امیدنامه و اسناد مربوط به عرضه اولیه

۵- مذاکره، تنظیم و انعقاد قراردادهای زنجیره ای با نهادهای مالی درگیر در عرضه اولیه

۶- نظارت حقوقی و مقرراتی جهت تطبیق و جلوگیری از نقض مقررات و قوانین مالی و پولی

مذاکره، تنظیم و انعقاد قراردادهای مالی و بورسی

۱- مشاوره قراردادی به طرفین قراردادهای منعقده در بازار بورس و اوراق بهادار

۲- مذاکره قراردادهای مالی از سوی تیم مرکب از وکلای حقوق قراردادها، حقوق مالی، حقوق بین ا لملل و تحریم های بین المللی

۳- تنظیم و انعقاد قراردادهای مالی در بازار سرمایه

۴- نظارت بر اجرای قراردادها و انطباق الزامات بازار بورس و سرمایه

خدمات مشاوره حقوقی و بررسی های موشکافانه

۱- ارائه خدمات بررسی های موشکافانه در سرمایه گذاری در اوراق بهادار از حیث حقوق قراردادها، حقوق بین الملل و تحریم های بین المللی

۲- ارائه خدمات بررسی موشکافانه در قراردادهای خرید و فروش عمده سهام و ادغام و تملک

۳- ارائه خدمات مشاوره تطبیق مقررات پولی و بانکی و تحریم های بین المللی

پیگیری دعاوی، شکایات و اختلافات فعالان بازار سرمایه

۱- پیگیری و حل اختلافات به صورت سازش و میانجیگری پیش از ارجاع به مراجع ذیربط مقرراتی و قانونی

۲- پیگیری اختلافات مورد طرح نزد کمیته های سازش، هیات حل اختلاف سازمان بورس، مراجع ذیربط اختلافات خصوصی سازی، حقوقی و کیفری

۳- پیگری تخلفات مورد طرح نزد مراجع و نهادهای نظارتی و خود انتظام ، کمیته شکایات و تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار

فهرست