شکایات انضباطی

اداره رسیدگی به شکایات و حمایت های حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از بخش‌های “معاونت حقوقی” است که بنا به دستور هیأت مدیره سازمان در اسفند ماه سال 1386 به منظور پاسخگویی و رسیدگی به شکایات عموم سهامداران و سرمایه‌گذاران تشکیل شد. این اداره در حال حاضر در دو زمینه پاسخگویی به شکایات کلیه فعالان بازار و حمایت حقوقی از سرمایه گذاران فعالیت و به تمامی شکایاتی که ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای فعالان بازار سرمایه باشد رسیدگی می نماید.

گروه پاسخگویی به شکایات” از زمان تشکیل (اسفند ماه سال 1385) تا کنون شکایات مردمی را از طریق مراجعه حضوری، فاکس و ارسال پستی دریافت می نمود و پاسخ مربوط را از طریق پست برای شکات ارسال می نمود و با وجود اینکه سرعت عمل گروه یاد شده در پاسخگویی به شکایات در حد کاملا مطلوب و به طور میانگین بین یک ساعت تا دو هفته بوده است، با راهاداره رسیدگی به شکایات و حمایت های حقوقی شکایات مردمی را از طریق مراجعه حضوری، فاکس و ارسال پستی دریافت می نمود و پاسخ مربوط را از طریق پست برای شکات ارسال می نمود و با وجود اینکه سرعت عمل اداره یاد شده در پاسخگویی به شکایات در حد کاملا مطلوب و به طور میانگین بین یک ساعت تا دو هفته بوده است، با راه‌اندازی “سیستم مکانیزه پاسخگویی به شکایات” روند پاسخگویی به شکایات علاوه بر از بین رفتن هزینه‌های ایاب و ذهاب یا هزینه‌های پستی، به سرعت قابل توجهی رساند.

همچنین از طریق این سیستم عموم مردم می توانند از طریق کد رهگیری که سیستم در اختیار آنان قرار می دهد یا شماره ملی خود بر فرآیند رسیدگی به شکایت خود نظارت کنند و اطلاع حاصل نمایند که شکایت آنها در چه مرحله‌ای از رسیدگی است و پاسخ نهایی چه زمانی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. همچنین به محض قرار دادن پاسخ نهایی به شکایت، پیامکی با مضمون کامل بودن پاسخ شکایت به شاکی ارسال گردد و شاکی با استفاده از کد رهگیری به سایت مراجعه و پاسخ خود را دریافت نماید.

نظارت مستمر این اداره بر شکایات واصله و انجام اقدامات لازم اعم از استعلام، تشکیل جلسه با متشاکی، تشکیل جلسات مشورتی داخل سازمان، ارائه گزارش و … جهت رسیدگی به شکایات و تهیه پاسخ در مجموع می تواند ارتباط بلافصلی را میان عموم سرمایه‌گذاران و سهامداران با سازمان بورس و اوراق بهادار برقرار و در نهایت به کاهش وقوع ناهنجاری‌ها در بازار بیانجامد.

فهرست