اختلافات حرفه ای

معرفی هیأت داوری
  • ساختار هیأت

به موجب ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 «” هیأت ‌داوری” متشکل از سه عضو می‌باشد كه یك عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد “سازمان” و تأیید “شورا” به اختلافات رسیدگی می‌نمایند. رییس قوه قضاییه و سازمان، با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علی البدلی تعیین و معرفی می نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط، در هیأت داوری شرکت نمایند. شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی می باشد».

  • مدت ماموریت

مدت مأموریت اعضای اصلی و علی البدل دو سال است که انتخاب مجدد آنان برای دو دوره دیگر بلامانع است.

  • صلاحیت هیأت

مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری،

 

 

ناشران، سرمایه گذاران و سایر فعالان، ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها در صورتی که در کانون مربوطه منجر به سازش نگردد، توسط هیأت داوری رسیدگی می گردد. همچنین رسیدگی به دعاوی ناشي از عدم پرداخت سود توسط ناشران، موضوع ماده 15 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد نیز، در صلاحیت اين مرجع می باشد.

  • اجرای رأی

به موجب تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، اجرای رأی هیأت بر عهده ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد. هم-چنین، مطابق ماده 15 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، آراء صادره در خصوص پرداخت سود توسط ناشران، توسط اجراي احکام دادگاه ها، اجرا می گردد.

  • قطعیت حکم صادره

به موجب تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، آراء صادره از سوی هیأت داوری، قطعی و لازم الاجرا می باشد.

فهرست